Chovatelství

Komplexní řešení struktury chovu mléčného skotu v návaznosti na místní podmínky


Šlechtění

Návrhy a realizace šlechtitelských plánů v chovu mléčného skotu podle konkrétních podmínek chovatele

CZ


Výživa a krmení

Návrhy složení krmivové základny, krmné plány, výpočty krmných dávek v návaznosti na podmínky farmy.


Zdraví

Posouzení zdravotního stavu stáda skotu, návrhy řešení s důrazem na prevenci


Informační technologie

Návrhy a aplikace informačních technologií pro chovy skotu

CZ


Služby a projekty

Nové projekty, rekonstrukce farem pro skot, nebo jejich odborné posouzení

CZ


Poradenství

Poskytování poradenských služeb v oblasti řízení mléčné farmy

CZ


Doprava

Zajištění transportu skotu