Chovatelství


Komplexní řešení struktury chovu skotu v návaznosti na místní podmínky


Podrobné zaměření na jednotlivé kategorie

Audity farem

Návrhy způsobu zlepšení práce na farmě

Ohodnocení efektivity práce

CZ