Zdraví


Posouzení zdravotního stavu stáda skotu, návrhy řešení s důrazem na prevenci


Ohodnotíme zdravotní stav Vašeho stáda

Sestavíme plán postupného řešení zdravotních problémů stáda

Sestavení výživy ke zlepšení zdravotního stavu vašeho skotu

Ošetření paznehtů

Vakcinační schéma

CZ